EUROPEAN POLICY STATEMENT

Internacionalizace a modernizace patří k prioritám strategie Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. zavedla a plně uplatňuje kreditní systém ECTS, který patří k nástrojům zabezpečujícím transparentnost procesu uznávání. Vysoká škola podnikání a práva a.s. rovněž zavedla vydávání dodatku diplomu pro bakalářský a magisterský cyklus vzdělávání.

Mezinárodní mobilita pomáhající jednotlivcům zvyšovat jejich profesní, sociální a mezikulturní dovednosti a takto přispívající k jejich zaměstnatelnosti, tvoří základní kámen internacionalizace a modernizace vysokoškolského vzdělávání a je hlavním nástrojem dalšího rozvoje Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Mezinárodní spolupráce napomáhá zvyšování úrovně dosaženého vzdělávání absolventů a výzkumných pracovníků, které Evropa potřebuje.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. rozšířila a posílila stávající mezinárodní kontakty, a to jak v rámci EU i mimo rámec EU. Vysoká škola podnikání a práva, a.s., a byla dvakrát vyznamenána prestižním oceněním Diploma Supplement Label. Toliko aktivní partnerství je klíčem k úspěšným mobilitám, kvalitě vysokoškolských vzdělávacích programů a zdrojem zkušeností pro studenty a zaměstnance, a proto jsou aktivity partnerství programu Erasmus průběžně sledovány a pravidelně vyhodnocovány. Interinstitucionální dohody jsou založeny na komplexním pochopení partnerské instituce, kompatibilitě akademických profilů a vztahu důvěry mezi smluvními institucemi. Uzavírání bilaterálních dohod respektuje akademické zájmy a zachování geografické a oborové rovnováhy.

Ambicí Vysoké školy podnikání, a.s. je přispívat a zlepšit kvalitu a relevanci vysokoškolského vzdělávání, jak je deklarováno ve všech strategických dokumentech.

Mobilita a přeshraniční spolupráce zejména v rámci programu celoživotního učení, který je základem modernizace a internacionalizace instituce, budou nadále rozvíjeny prostřednictvím stávajících i nových partnerství v rámci EU i mimo rámec EU. Prioritou internacionalizace a modernizace v rámci programu celoživotního vzdělávání bude mobilita studentů, výrazněji budou podporovány a propagovány studentské stáže, jelikož jejich prostřednictvím jsou propojovány vysokoškolské instituce, výzkum a podniky, což vede k dosažení excelence a regionálnímu rozvoji. Studentské stáže jsou povinnou součástí studijního programu, povinnou studijní povinností prvního a druhého cyklu studia.

Podporou studentské mobility za účelem studia lze docílit zvýšení úrovně dosaženého vzdělání absolventů a výzkumných pracovníků, které Evropa potřebuje. Vysoká škola podnikání a práva, a.s. nabízí mentoring a podpůrné aktivity nabízí přijíždějícím i vyjíždějícím studentům. Vysoká škola podnikání a práva, a.s. vynakládá velké úsilí na zajištění integrace mobilních studentů. Místní studenti se dobrovolně angažují v doprovodných aktivitách zajišťujících interakci přijíždějících studentů s místními.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. bude podporovat mobilita zaměstnanců. Mobilita zaměstnanců bude uznávána jako část pravidelné zátěže. Veškeré činnosti v oblasti mobility budou uznávány interním systémem hodnocení zaměstnanců.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. má ambici působit v oblasti mezinárodním spolupráce a zároveň zajistit udržitelné a vyvážené přínosy a výsledky pro všechny zúčastněné partnery. Účast v projektech spolupráce je rovněž součástí strategie instituce. Strategické partnerství zdůrazňuje oborové priority a výzkum. Účast v mezinárodních projektech partnerství se stává důležitým aspektem profesního rozvoje zaměstnanců a modernizace a internacionalizace Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva, a. s. podpoří tvorbu a realizaci programu double degree se stávající partnerskou institucí, vedoucí ke zlepšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání, ale také ke zlepšení správy instituce a financování.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. bude i nadále aktivně propagovat a podporovat mobilitu studentů a zaměstnanců, včetně osob z nedostatečně zastoupených skupin, a bude i nadále aplikovat antidiskriminační politiku.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. má ambici působit v oblasti mezinárodním spolupráce a zároveň zajistit udržitelné a vyvážené přínosy a výsledky pro všechny zúčastněné partnery.

Strategická partnerství zdůrazňují oborové priority a podporu výzkumu ve spolupráci s klíčovými stakeholdery: podniky, místními a národními autoritami, dalšími vzdělávacími a výzkumnými institucemi.

Účast v projektech spolupráce je rovněž součástí strategie instituce. Účast v mezinárodních projektech partnerství se stává důležitým aspektem profesního rozvoje studentů a zaměstnanců a modernizace Vysoké školy podnikání a práva, a.s. a modernizace vysokoškolského vzdělávání v rámci EU i mimo tento rámec.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. podpoří tvorbu a realizaci programu double degree se stávající partnerskou institucí, vedoucí ke zlepšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání, ale také ke zlepšení správy instituce a financování.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. bude i nadále aktivně propagovat a podporovat mobilitu studentů a zaměstnanců a jejich účast v mezinárodních projektech a strategických partnerstvích, včetně osob z nedostatečně zastoupených skupin, a bude i nadále aplikovat antidiskriminační politiku.

Účast v programu celoživotního učení patří k prioritám dlouhodobé strategie pro oblast modernizace a internacionalizace a rozvoje vysoké školy.

Tato strategie koresponduje s dokumenty EK „The Higher Education Modernisation Agenda“ a EU2020 Agenda, které zdůrazňují, že vysokoškolské vzdělávání, které je propojeno s vědou a inovací, hraje zásadní roli v osobním rozvoji a ekonomickém rozvoji tím, že poskytuje vysoce kvalifikované odborníky a formuje občany, jaké Evropa potřebuje pro tvorbu pracovních míst a prosperity.

Aktivní účast v programu celoživotního učení tvoří páteř internacionalizace Vysoké školy podnikání a práva, a.s. Aktivní spolupráce v rámci zemí EU a zemí mimo EU vytváří základnu pro sdílení zkušeností z akademického a neakademického prostředí. Mobilita studentů a zaměstnanců a účast instituce v evropských a mezinárodních projektech jsou klíčem k posílení kvality studijních programů a zkušeností studentů.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. byla vždy aktivní v propagaci a podpoře mezinárodní mobility, jelikož jedině aktivní spolupráce vysokoškolských institucí a podniků pomůže zaručit úroveň absolventů a výzkumných pracovníků, jakou Evropa potřebuje.

Propagací a podporou mobilit studentů a zaměstnanců Vysoká škola podnikání a práva, a.s. přispívá ke zvýšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání. Výstupy mobility podporují sdílení zkušeností, implementaci nových myšlenek, rozvoj inovačních procesů. Vysoká škola podnikání a práva, a.s. vytvořila pevné a aktivní partnerství s institucemi zemí EU a institucemi v zemích mimo EU.

Posílení kvality prostřednictvím mobility a přeshraniční spolupráce je stálou výzvou, které Vysoká škola podnikání a práva, a.s. čelí. Přeshraniční spolupráce již přesahuje rámec programu celoživotního učení. Výsledkem aktivní akademické spolupráce jsou společné mezinárodní projekty.

Mobilita studentů a zaměstnanců je relevantním a účinným nástrojem propojování vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, podniků a byznysu, vedoucí tak k modernizaci vysokoškolských institucí a kariérnímu růstu studentů. Zkušenosti získané v mezinárodním prostředí jsou vysoce ceněny místními zaměstnavateli. Posilování „znalostního trianglu“ formou propojení vzdělávání, vědy a byznysu vede k zefektivnění mechanismů správy a financování na podporu excelence.

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. očekává zvýšení konkurenceschopnosti svých absolventů, zvýšení konkurenceschopnosti vlastní instituce a zvýšení konkurenceschopnosti evropského systému vysokoškolských institucí.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít