Konference a semináře

Naši vyučující jsou ve svých oborech skuteční borci. Mnozí z nich se proto pravidelně a taky aktivně účastní různých domácích i zahraničních konferencí a seminářů. To jsme pak na ně pyšní. Ale celá škola má mnohem větší radost, když právě takové akce pořádáme, organizujeme a hostíme my sami. 

Nedílnou součástí našich vědeckých a výzkumných aktivit je pořádání mezinárodních odborných konferencí. Této aktivitě se věnujeme poslední 3 roky, podařilo nám již zrealizovat několik zajímavých akcí národního a mezinárodního významu.

Na tomto místě uvádíme přehled nejvýznamnějších odborných konferencí, které jsme v posledních letech pořádali:

EKONOMICKÉ KONFERENCE

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY

(Toruń, Polsko, 22-23 June 2017) http://contemporary-issues.pl/index.php/en/

Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems (EMFSA 2016)

(June, 22-26, 2016, Dubrovnik, Chorvatsko), http://www.csr-pub.eu/?en_emfsa-2016,33

Konkurenceschopnost ekonomiky – faktory a problémy jejího zvyšování

(5. ročník mezinárodní ekonomické konference pod záštitou rektora prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc.)

 • Datum konání: 21. listopadu 2014 od 9 hodin. Místo konání: budova VŠMIEP – VŠPP, Praha

Investice jako zdroj ekonomického růstu v současných podmínkách

(4. ročník mezinárodní ekonomické konference pod záštitou rektora prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc.)

 • Datum konání: 29. listopadu 2013 od 9 hodin. Místo konání: Praha. Výstupy: Po ukončení konference vydán recenzovaný sborník s ISBN.

Změny v ekonomickém rozhodování subjektů v podmínkách makroekonomických zlomů 

(pod záštitou rektora prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc.)

 • Datum konání: 6. září 2012. Místo konání: Praha. Výstupy: Po ukončení konference vydán recenzovaný sborník s ISBN.

Úloha inovací v prodlužování ekonomicky aktivního života 

(pod záštitou rektora prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc.)

 • Datum konání: 15. září 2011. Místo konání: Praha. Výstupy: Po ukončení konference vydán recenzovaný sborník s ISBN a Závěrečná zpráva.

PRÁVNÍ KONFERENCE

Dvojí právo (nový dualismus práva)

 • Datum konání: 13. listopadu 2014. Místo konání: Praha

 

Přiměřenost právní regulace

(pod záštitou Mgr. Marie Benešové, ministryně spravedlnosti České republiky). Má-li být právo účinným pozitivním nástrojem, musí respektovat princip přiměřenosti právní regulace. Lze se samozřejmě lišit v názorech na to, co přiměřená právní úprava, přiměřená interpretace a přiměřená aplikace práva ještě je, a co již není. Hranice nikdy nebude definitivně a exaktně stanovitelná. Navíc jde o princip dynamický a pohledy na jeho obsah podléhají změnám v závislosti na vývoji společenských vztahů, na úrovni vědy, politiky, kultury i hospodářství. To však neznamená, že neexistují přirozené a tisíciletími prověřené zásady, které umožňují přiměřenost právní regulace celkem spolehlivě určit…

 • Datum konání: 7. listopadu 2013. Místo konání: Praha

 

Vymahatelnost práva v České republice

(pod záštitou JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., ministra spravedlnosti České republiky). Vymahatelnost práva je jedním z klíčových faktorů objektivně determinujících kvalitu právního řádu. České právo se vyznačuje relativně i absolutně velmi nízkou vymahatelností, což je dáno řadou kumulujících se prvků a tendencí. Cílem konference bylo formulovat kontury základních nedostatků a nabídnout možnosti jejich překonávání.

 • Datum konání: 7. listopadu 2012. Místo konání: Praha

Kriminalizace jako fenomén dnešní společnosti

Všeobecná tendence ke kriminalizaci je příznačným jevem soudobé společnosti. Zneužívání či nadužívání trestních institutů a kriminalizujících nástrojů se stalo běžnou praxí tuzemské politiky, proniká do světa médií, stává se každodenní součástí veřejného života. Cílem konference bylo poukázat na tyto jevy a naznačit cesty k jejich eliminaci.

 • Datum konání: 4. října 2011. Místo konání: Praha

IT KONFERENCE

Objekty 2012

Konference slouží jako odborná platforma pro výměnu zkušeností a poznatků z oblasti objektově orientovaných technologií (OOT). Jejím cílem je prezentace informací o nejnovějších trendech v problematice OOT a také zprostředkování výměny zkušeností mezi odborníky z praxe a akademického prostředí.

 • Datum konání: 27. listopad 2012
 • Místo konání: budova VŠMIEP – VŠPP, Praha

DALŠÍ KONFERENCE

Konference Zkušenosti s virtuálními měnami – Bitcoin měna budoucnosti?

 • Datum konání: 26. března 2014. Místo konání: budova VŠMIEP – VŠPP, Praha

ODBORNÉ SEMINÁŘE

Příslib a hrozby civilních rekodifikací

Diskusní kulatý stůl byl věnovaný změnám, které přináší do českého právního řádu rozsáhlá rekodifikace soukromého práva. Akce proběhla na půdě VŠMIEP- VŠPP v rámci Pražského právnického podzimu. Diskusní kulatý stůl uspořádala VŠMIEP – VŠPP ve spolupráci s nakladatelstvím Havlíček Brain Team a se svými příspěvky na změny českého právního řádu zde vystoupila řada odborníků. Za katedru práva VŠMIEP – VŠPP vystoupili například prof. JUDr. Dr. Karel Eliáš, doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., Mgr. Petr Ptáček, JUDr. Hana Neštická a další.

Kulturnost, vědomí souvislostí  aneb duchovní kultura

Přednáška na netradiční téma v podání prezidentského kandidáta Prof. JUDr. Vladimíra Franze.

Finance, investování a finanční poradenství

přednášející: Mgr. Jiří Pihera

Aktuální ekonomické problémy

přednášející: PhDr. Tomáš Sedláček

Informační rizika z pohledu vedoucího pracovníka, jejich analýza a řešení

přednášející: Ing. Jiří Bartoš

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít