Kombinovaná forma studia

Profesně orientované kombinované studium je určeno lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání při zaměstnání nebo podnikatelské činnosti. Dálkové studium probíhá jednou měsíčně vždy v pátek a sobotu (ve stanovených termínech), kde je účast studenta na výuce nepovinná.

U dálkového studijního programu jsou shodné podmínky pro přijetí studentů ke studiu, cíle realizace programu, způsob ukončování jednotlivých předmětů, stejný obsah souborných i státních bakalářských zkoušek, stejně tak standardní délka studia v počtu tří let jako u prezenční formy studia. Zkouškové termíny jsou pro obě formy studia totožné.

DIPLOMA SUPPLEMENT LABEL

Naše vysoká škola jako jediná ze všech soukromých vysokých škol v České republice obhájila mezinárodní certifikát udělovaný Evropskou komisí – Diploma Supplement Label. Tento dodatek k diplomu vydávaný automaticky každému úspěšnému absolventovi od akademického roku 2004-2005, oceňuje srovnatelnost kvality výukového procesu na škole s evropskými standardy. Dokument obsahuje údaje o studiu, včetně výpisu zkoušek, zápočtů, počtu kreditů a dosaženého hodnocení. Dodatek k diplomu rozšiřuje potenciálním zaměstnavatelům informační základnu o budoucích zaměstnancích, uchazečům o práci pak dává i na mezinárodním trhu vyšší šance k osobnímu uplatnění. Mezinárodní certifikát Diploma Suplement Label se obnovuje každé dva roky. V České republice je v současné době 15 velkých veřejných vysokých škol s uděleným certifikátem, ale pouze jediná soukromá škola – my. Dodatek k diplomu je v souladu se standardním modelem stanoveným Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO. Dokument zprostředkovává potenciálním zaměstnavatelům informace úrovni, kontextu a obsahu studia. Zahrnuje také národní vzdělávací soustavu.

ORGANIZACE DÁLKOVÉHO STUDIA

Časový plán je pro prezenční i dálkové studium shodný. Rozdílný je však počet kontaktních hodin, které student studuje kombinovanou formou. U každého předmětu, který student studuje kombinovanou formou, se předpokládá, že student je v kontaktu s učitelem:

  • V rámci soustředění (tutoriálů), které představují v každém semestru od 40 do 56 hodin. Tutoriály se uskutečňují v pátek a sobotu, případně i v neděli;
  • V rámci týdenních konzultačních hodin, které jsou učiteli v každém semestru pevně stanoveny. Kontakt je možný osobní, telefonický nebo prostřednictvím elektronické pošty;
  • Prostřednictvím písemných materiálů, které student samostatně zpracovává z jednotlivých předmětů a zasílá stanoveným způsobem na školu.

Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:

Rok 1. 2. 3. Celkem
Období výuky 26 26 20 72
Období seminářů* 2,5 2,5 2,5 7,5
Období zkoušek 13 13 13 39
Odborná praxe 0 0 6 6
Období prázdnin 12 12 12 36

* Období seminářů – v průběhu semestru se budou konat 4 tutoriály

OBSAH  TUTORIÁLŮ

Náplň tutoriálů v každém semestru dálkového studia odpovídá vzorovému studijnímu plánu. Na prvním tutoriálu v každém semestru  je student seznámen s obsahem předmětů, které si pro daný semestr zapsal a s metodikou jejich studia. Současně obdrží základní materiály ke studiu a úlohy, které bude mít povinnost v průběhu semestru vypracovat.

Druhý, případně třetí tutoriál, je věnován základním problémům, s nimiž se studenti při studiu setkávají, vyhodnocení dosud zpracovaných materiálů studenty a zodpovězení dotazů. Závěrečný tutoriál je věnován výkladu složitějších problémů z daného předmětu a hodnocení vypracovaných materiálů. Závěrečné testy, ústní kontrola a zkoušky se u předmětů studovaných kombinovanou formou provádějí v termínech, které jsou společné pro studenty prezenční i kombinované formy.

KOMUNIKACE STUDENTŮ SE ŠKOLOU PŘI DÁLKOVÉM STUDIU

Student zasílá učiteli buď v písemné podobě, nebo elektronicky požadované materiály, které učitel kontroluje, hodnotí a vrací zpět studentům. Podrobnosti komunikace s učiteli jsou součástí podrobné dokumentace k jednotlivým předmětům. Při studiu konkrétních předmětů předpokládáme tyto způsoby komunikace mezi studenty a učiteli:

Student na základě zadání (je k dispozici buď na osobních stránkách vyučujícího ve Školním informačním systému – UIS nebo jsou zadané úlohy uloženy v UIS) zpracuje úlohy, které  jsou u každého předmětu koncentrovány do několika dávek (obvykle 3 až 4 dávky). Dávku zpracovaných úloh student vypracuje a ukládá do UIS. Učitel úlohy hodnotí v elektronické podobě a hodnocení uloží do UIS. Jsou-li zadané úlohy správně zpracovány, je dávka uznána. Jsou-li některé úlohy zpracovány nesprávně, student je povinen provést jejich opravu a uložit ji opět do UIS. Postup se opakuje do té doby, až učitel bude všechny úlohy považovat za správně zpracované.

Další možností komunikace studentů s učiteli je postup, kdy student zpracuje individuálně zadané úlohy a přinese si je s sebou na příslušné soustředění. Na soustředění učitel vyloží správné řešení úloh a student má možnost porovnat svůj postup a výsledky svého řešení se správným řešením. Konečnou verzi dávek vypracuje až po konzultacích, posílá je učiteli způsobem, který je popsán v předchozím odstavci.

Dávky slouží především studentům k vlastnímu sebehodnocení, tj. student má možnost ověřit si, do jaké míry zvládl požadovaný materiál. K vlastnímu hodnocení studenta slouží písemné zápočtové testy a ústní zkoušení, které jsou společné pro studenty prezenční i kombinované formy.
Základní komunikace studentů se školou a školy se studenty probíhá prostřednictvím internetu a školního informačního systému.
Důležité informace a aktuální zprávy budou studentům hromadně zasílány prostřednictvím e-mailu.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít