Podnikání a management

Charakteristika oboru:

Profesně orientovaný studijní program Podnikání a management vychází z dlouhodobé orientace VŠPP na oblast vysokoškolského vzdělání pro uplatnění v oblasti podnikání a managementu. Studijní program je koncipován tak, aby student získal nezbytné teoretické poznatky, které reflektují soudobý stav poznání a širší mezinárodní kontext v daných oblastech. Zároveň je kladen důraz na vytváření kompetencí, které umožňují tvůrčí využití nabytých znalostí při řešení praktických problémů a potřeb podniku či organizace. Studijní program je významně orientován na spolupráci s praxí, která se projevuje při tvorbě vlastního studijního programu i jeho uskutečňování. Studenti vykonávají stanovený rozsah praxe, připravují semestrální a kvalifikační práce, jejíž témata jsou formulována z praxe, účastní se na řešení odborných a výzkumných aktivit podniků. Ve studiu oboru Podnikání je možné pokračovat na navazujícím magisterském stupni.

PROČ Podnikání a management na VŠPP?

1. Největší přidaná hodnota studijního programu?

 • Originální sestava předmětů s důrazem na podnikavost a kreativitu (Know-how v podnikání, Digitální i komunikační dovednosti, Kreativita v reklamě, Podnikavost, životní styl a etika v podnikání).
 • Vysoký employment rate studentů PS i KS, navíc na významných pozicích.
 • Důraz na praxi a profesní orientaci a proklientský přístup.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.

2. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?

 • Praktické případové studie v rámci studia – řešení konkrétních zadání profesních partnerů na rozjezd projektů.
 • Důraz na inovační myšlení a kreativitu.
 • Dobře vyvážený poměr mezi hard a soft skills.
 • Způsob výuky – učíme nejen plánovací/prediktivní přístup k podnikání, ale i   kreativní/efektuační, tedy využití příležitostí bez velkého vstupního kapitálu, jednat, rozjíždět, vylepšovat, implementovat business za běhu.

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (pouze kombinované studium): Březen 2021

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Říjen 2020

Forma studia: Prezenční – (Praha, Ostrava), Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: http://www.vspp-international.com//kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Profil absolventa

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podnikání a management bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovaně činit obtížná taktická rozhodnutí týkající se základních procesů podniku,
 • vyjadřovat své myšlenky a názory jasně, srozumitelně a přesvědčivě,
 • identifikovat a rozvíjet potenciál členů týmu,
 • jednat s ohledem na dodržování legislativních požadavků i s ohledem na etické principy,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji.

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podnikání a management bude schopen:

 • popsat mikroekonomické a makroekonomické pojmy a vysvětlit jejich vzájemné vztahy a souvislosti,
 • založit vlastní podnikatelský subjekt a samostatně ho řídit a vést,
 • vypracovat podnikatelský záměr a podnikatelský plán,
 • zpracovat projekt a řídit projektový tým,
 • využívat manažerské metody a techniky pro řízení podnikových činností a procesů, kooperaci, zvládání zátěže a stresu a řešení konfliktů,
 • orientovat se v oblasti finančního řízení podniku, aplikovat základní metody finanční analýzy,
 • takticky řídit majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, řídit pracovní kapitál, získávat a investovat volné finanční prostředky v podnikání,
 • orientovat se v daňové a účetní problematice a aplikovat tyto znalosti při řízení podniku,
 • využívat nástroje pro řízení, rozvoj a vedení lidských zdrojů,
 • vysvětlit konkrétní aspekty jednotlivých personálních činností a zásady personální práce,
 • popsat legislativní rámec fungování podnikatelských subjektů, včetně právní úpravy jednotlivých daní,
 • charakterizovat a využívat moderní nástroje marketingové komunikace a měřit jejich účinnost,
 • analyzovat trh s využitím metod a technik marketingového výzkumu,
 • komunikovat se zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými osobami v obchodních a dodavatelských vztazích,
 • využívat cyklus řízené kreativity a vybrané metody kreativity při řešení problémů,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro organizační, řídící a analytické činnosti,
 • provádět kvalitativní a kvantitativní analýzu ekonomických dat s využitím matematických a statistických metod v praxi,
 • identifikovat, třídit a interpretovat ekonomická data.

Relevantní charakteristické profese:

 • podnikatel a manažer v segmentu MSP,
 • nižší a střední manažer nebo pracovník ekonomického zaměření ve veřejném sektoru,
 • nižší a střední manažer v oblasti managementu,
 • projektový manažer,
 • nižší a střední manažer v oblasti marketingu,
 • nižší a střední manažer v oblasti finančního řízení, manažerského a finančního účetnictví,
 • produktový manažer (specialista),
 • manažer nákupu,
 • obchodní zástupce,
 • specialista finančního controllingu,
 • účetní metodik.

Bakalářské studium pro absolventy VOŠ

Absolventům vyšších odborných škol ekonomického zaměření, kteří mají zájem o zrychlenou formu absolvování bakalářského studia v kombinované formě nabízíme možnost získání Bc. titulu již za 1,5 roku. Podmínkou je zvládnutí všech studijních povinností ve zrychleném 1,5 ročním období.

V měsíční formě studia, studenti absolvují v rámci každého semestru s cca měsíčním odstupem 4 konzultační víkendy (pátek až neděle). Časová dotace k jednotlivým předmětům respektuje předpokládanou shodu se studijními obory absolvované VOŠ. Tato forma je velmi vhodná pro pracující studenty, jimž umožňuje intenzivní, účinnou a profesně zaměřenou výuku, kterou je možné sladit s pracovními a jinými povinnostmi. Druhou možností je týdenní forma studia, ve které studenti absolvují výukové povinnosti vždy 1 x týdně. Rovněž i tato forma studia dává studentům možnost sladit studium s ostatními povinnostmi.

 

 

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít