Právo (zahraniční studijní program ve spolupráci s PEVŠ v Bratislavě)

Charakteristika oboru:

Bakalářské studium práva je skvělá příležitost, jak se orientovat v právní oblasti, získat nové znalosti z historie, jazyků, či evropských struktur. Vedle široké nabídce odborných předmětů však na VŠPP i PEVŠ nezapomínáme ani na jejich praktické využití. Vysoce kvalitní způsob výuky zajišťují i ​​odborníci z praxe. Na rozdíl od jiných fakult stejného zaměření, nabízíme na VŠPP i PEVŠ přednášky v cizích jazycích. Jako absolventi bakalářského stupně studia nabudete znalosti o dějinách státu a práva, římského práva, ovládáte mechanismus státních orgánů s ohledem na uplatňování zákonodárné, výkonné a soudní moci.

Významnou výhodou tohoto programu je, že v průběhu různých částí studia budou studenti seznamování s právním řádem České republiky, jakož i Slovenské republiky. Program jako takový totiž pamatuje, resp. je postaven právě na silných právně-historických vazbách uvedených států i na rostoucí poptávce poskytování právních služeb v přeshraničním režimu mezi ČR a SR.

Uplatnit se můžete zejména v soudnictví, státní správě a samosprávě.

PROČ společné zahraniční Právo na VŠPP?

1. Největší přidaná hodnota studijního programu?

 • První Právo na soukromé vysoké škole v ČR, které může vést k výkonu regulovaného povolání (notář, advokát, soudce, exekutor…..).
 • Mezinárodní studijní program obsahující oblasti českého i slovenského Práva.
 • Vysoce kvalitní způsob výuky, který je zajištěn špičkovými akademiky i odborníky z praxe.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.

2. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?

 • Jedinečná možnost vzdělání Práva na soukromém vysokoškolském trhu
 • Mezinárodní přesah problematiky Práva
 • Studijní program je postaven na silných právně-historických vazbách uvedených států i na rostoucí poptávce poskytování právních služeb v přeshraničním režimu mezi ČR a SR.
 • Dostupnost studia v rámci jednotlivých lokalit (Praha, Ostrava, Bratislava)

Délka studia:

Prezenční forma: 3 roky (6 semestrů)

Kombinovaná forma: 4 roky (8 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Říjen 2020

Forma studia: Prezenční + Kombinovaná

Studijní plán – Prezenční studium

Studijní plán – Kombinované studium

 

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava, Bratislava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny:  studijni-oddeleni  nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Přihlášky jsou otevřeny na: www.paneurouni.com

PŘIHLÁŠKA ZDE

PŘEDSTAVENÍ OBORU

Studijní program Právo je společný studijní program ve spolupráci s Paneúropskou vysokou školou.

Speciální znalosti a dovednosti mohou studenti získávat prostřednictvím specializačních předmětů, např.:

 • Obchodní právo – zjistíš, jak je důležité jednotné společné právo ve všech zemích EU,
 • Občanské právo – budeš se orientovat v právu věcném, dědickém i osobnostním,
 • Správní právo – státní moc, veřejná správa i územní samospráva. I tyto pojmy ti osvětlíme,
 • Evropské právo – zjistíš, jak je důležité jednotné společné právo ve všech členských zemích EU.
 • Ústavní právo – nastuduj normy určující formu státu a vlády.
 • Teoretickoprávní disciplíny – teorie práva, státověda, právní dějiny, římské právo.
   

PROFIL ABSOLVENTA

Dokážete provádět přípravné práce v rámci soudnictví a je schopen pracovat jako odborný pracovník ve státní správě a v samosprávě. Absolvent má znalosti o dějinách státu a práva, římského práva, ovládá problematiku mechanismu státních orgánů, se zvláštním ohledem na uplatňování zákonodárné, výkonné a soudní moci ve státě. Zároveň je způsobilý vydávat individuální správní akty v rámci rozhodovací činnosti veřejné správy podle správního řádu a zvláštních předpisů.

Uplatnění absolventa v praxi:

 •     soudní tajemník,
 •     vyšší soudní úředník,
 •     odborný referent – specialista ve státní správě,
 •     odborný referent – specialista v územní samosprávě a vyšším územním samosprávném celku.

Pokud budete chtít pokračovat v dalším vzdělání v rámci právnických profesí a stát se např. plnohodnotnými soudci, advokáty či notáři, tak po absolvování bakalářského studia Právo můžete nastoupit na dvouletý navazující magisterský studijní program Právo na PEVŠ nebo na jiné právnické fakultě na Slovensku. Po absolvování navazujícího magisterského studijního programu Právo získáte titul Mgr. a budete připravení k výkonů regulovaných právnických povolaní dle pravidel jednotlivých komor. Pro výkon povolání advokáta v ČR můžete po absolvování koncipientské praxe a složení příslušných zkoušek na advokátní komoře na Slovensku působit v ČR jako evropský advokát, nebo po složení cca 5 zkoušek z pozitivně právních disciplín PF Univerzity Karlovy se stát advokátním koncipientem, a po a složení příslušných zkoušek na České advokátní komoře stát se advokátem v ČR.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít