Studijní moduly a workshopy

Povinné moduly a workshopy

 

Úvodní workshop          

Představení koncepce studia. Seznámení se studijním mentorem a koordinátory studia, kteří posluchačům sdělí doporučení pro efektivní studium a kontinuální práci na písemných projektech.

 

1. MARKETING (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Jaroslav Holý, MBA

ředitel odboru marketingu a komunikace agentury CzechInvest

Řízení marketingových procesů včetně volby vhodné marketingové strategie pro různé typy organizací. Budování značky. Aplikace strategického i taktického marketingu napříč firmou se zaměřením na praktické využití a příklady. Řízení interního marketingu jako nástroje pro dosažení lepších výkonů firmy.

 

2. FINANČNÍ ŘÍZENÍ I. (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Bc. Zuzana Virglerová, Ph.D.

působí v privátní sféře a současně i v akademickém prosředí, a to v Centru aplikovaného ekonomického výzkumu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také v Itálii na University of Salerno.

Cílem modulu je (a) zorientovat se v účetních výkazech obchodních partnerů a provést základní analýzu jejich ekonomické situace; (b) vyhodnotit efektivitu zvažovaného investičního projektu s případnou volbou jeho profinancování; (c) rozdělit náklady na fixní a variabilní a určit bod zvratu.

 

3. MANAŽERSKÉ ICT (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

vedoucí Centra digitální transformace

Praktické dovednosti potřebné pro získávání, zpracování, analýzu a vyhodnocení ekonomických dat s akcentem na podnikovou praxi. Důraz je kladen zejména na tvorbu analýz, reportů, vizualizací a výstupů pro podporu rozhodování, ale i na kritické zhodnocení relevantnosti získaných dat.

 

4. LEADERSHIP A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

zástupkyně vedoucí katedry manažerské psychologie a sociologie VŠE v Praze a externí konzultantka QED Group

Nové trendy v leadershipu. Zásady klíčových manažerských dovedností v oblasti vedení lidí a podmínky jejich účinné aplikace. Analýza a reflexe vlastního stylu vedení lidí. Ovlivňování kreativního potenciálu pracovních skupin a týmů; formování inovativního klimatu v organizacích. 

 

5. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

vedoucí Centra digitální transformace

Principy projektového a procesního managementu. Efektivní práce s vybranými nástroji pro podporu rozhodování, projektového řízení a hodnocení projektů. Demonstrace plánování a tvorby projektů, jejich realizace, kontroly výstupů, týmové spolupráce a zvyšování efektivity procesů na praktických příkladech.

 

6. STRATEGICKÝ MANAGEMENT (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: MgA. Miroslav Matyáš

Proč je strategie pro řízení obchodu a podniků důležitá? Na jakých základech stojí? Jak se řídí a jak se vyhodnocuje? Jaké nástroje mám k dispozici? Jak zajistím motivaci a spolupráci potřebných týmů, kolegů, nadřízených, akcionářů?
Předmět a lektor poskytnou praktický pohled na téma řízení a pochopení strategie, jejích základů a způsobů řízení. Cílem je umožnit studentům aktivní osobní zkušenost, vyzkoušení a formulaci návodů, jak pracovat s klíčovými aspekty budování a řízení strategie a čeho se v tom ohledu vyvarovat.

 

7. ŘÍZENÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Jaroslav Šafránek

předseda představenstva GRALL a.s. 1995-2006

Průřezový modul navazující na znalosti získané v modulech předcházejících. Klíčové faktory úspěchu při řízení malých a středních podniků. Vymezení předmětu podnikání, systémy řízení společností, podnikové procesy a vztahy se zákazníky. Práce s lidskými zdroji se zaměřením na výběr, výchovu a vzdělávání zaměstnanců.

 

Závěrečný workshop (4 + 4 společenská část)

Cílem workshopu je poskytnout studentům možnost prezentace tezí jejich závěrečné práce a formou diskuse s odbornými garanty sdělit případná doporučení tak, aby byla závěrečná práce po formální i věcné stránce úspěšná. Společnou diskusí nad prezentovanými tématy mají studenti také možnost sdílet své zkušenosti v dané oblasti.

 

Volitelné moduly (nepovinné)

1. FINANČNÍ ŘÍZENÍ II. (4 VÝUKOVÉ HODINY)

garant: Ing. Bc. Zuzana Virglerová, Ph.D.

působí v privátní sféře a současně i v akademickém prosředí, a to v Centru aplikovaného ekonomického výzkumu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také v Itálii na University of Salerno.

Prakticky zaměřený modul věnovaný zpracování finanční analýzy vybraného subjektu v Excelu (horizontální a vertikální analýza výkazů, poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní modely, EVA, pyramidový rozklad ROE). Výstupem modulu je tak šablona pro analýzu obchodních partnerů.

 

2. PRÁVNÍ MINIMUM PRO PODNIKATELE (4 VÝUKOVÉ HODINY)

garant: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.

vedoucí ústavně-právního oddělení Ministerstva spravedlnosti

Přehled právních odvětví a klíčových právních předpisů pro podnikatelskou praxi. Vzory právních dokumentů. Typy soudních řízení včetně alternativního řešení sporů. Role úřadů a správní řízení. Živnostenské právo – podnikatel, obchodní korporace, obchodní firma. Obchodně závazkové vztahy.

 

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít